เครื่องทำน้ำอุ่นโซล่าเซลล์( Solar water heater)

ประโยชน์ของน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

   น้ำร้อนที่ได้จากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิประมาณ 65 C สามารถนำมาใช้โดยตรงในครัวเรือน หรือร่วมกันกับ ระบบทำน้ำร้อนอื่นๆ ในภาคบริการ , ภาคการผลิตและกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการระบบ ทำความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีความน่าสนใจและก้าวเข้ามามีส่วนช่วยลด ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานเนื่องจากเป็นการลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ซึ่งต่างจาก เครื่องทำน้ำร้อนประเภทอื่นซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และค่าบำรุงรักษาสูง โดยมีประโยชน์ ดังนี้

-ลงทุนเพียงครั้งเดียว คืนทุนเร็วภายใน 2- ปี แต่ได้กำไรจากการใช้น้ำ ร้อนฟรีนานกว่า 20 ปี ลดค่าไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ ซึ่งแนวโน้มค่าไฟ ฟ้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามราคาน้ำมัน

-ช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไร้มลภาวะ สะอาด ไร้ควัน ไร้กลิ่น ไร้เสียง ช่วยลดปรากฏการณ์ Green House Effect ที่เป็นต้นเหตุทำให้ เกิดวิกฤติการณ์โลกร้อนและภัยธรรมชาติทั้งหลาย

-ช่วยบดบังแสงแดดที่ตกกระทบบ้านทำให้ภายในบ้านหรืออาคารเย็นลง ทำให้ลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ

-ช่วยลดปัญหาจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากการใช้เครื่องทำน้ำ อุ่นไฟฟ้าที่อาจทำให้โดนไฟดูดไฟช๊อต หรือจากหม้อต้มก๊าซ,น้ำมันที่ อาจจะระเบิดได้

-ระบบถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานและ มีประสิทธิภาพสูงทำ ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

-ช่วยลดค่าผันแปรจากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวนหน่วยที่มาก อาทิ โรงงาน,โรงแรม,รีสอร์ท,โรงพยาบาลและอาคารขนาดใหญ่ ต้องจ่ายค่า ไฟฟ้าต่อหน่วยสูงขึ้นตามการใช้งานมากขึ้น การใช้ระบบทำความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง

-ใช้น้ำความพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆและเชื้อแบคทีเรียใน เสื้อผ้าและภาชนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคร้ายอาทิ ไข้หวัด 2009 และ เชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจระบาดเพิ่มขึ้นในอนาคต

-น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถขจัดคราบสกปรกและไขมัน ในภาชนะ ต่างๆได้ดี ทำให้มั่นใจในความสะอาด และประหยัดน้ำยาล้างจานได้อย่างมาก

-ระบบถูกออกแบบให้สามารถใช้น้ำร้อนได้ทุกจุดทุกที่ของบ้านและอาคาร ตามต้องการ

-ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการอาบน้ำอุ่นเพื่อคลายความเครียดหรือ การอาบน้ำอุ่น ใส่สมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพ ร่างกาย ทั้งยังนำน้ำร้อนมา ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย

-ระบบถูกออกแบบให้สามารถใช้น้ำร้อนได้ทุกจุดทุกที่ของบ้านและอาคาร ตามต้องการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากการอาบน้ำอุ่นเพื่อคลายความเครียดหรือ การอาบน้ำอุ่น ใส่สมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพ ร่างกาย ทั้งยังนำน้ำร้อนมา ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

Visitors: 54,120