ราคา On Grid Inverter (JFY)

On Grid Inverter (JFY)

อินเวอร์เตอร์ออนกริดประกัน 60 เดือน

(MEA) ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง

(PEA)  ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าภูมิภาค

 

JSI - 1500TL           17,400 บาท  (MEA)

JSI - 2000TL           22,800 บาท  (MEA)

JSI - 3000TL           27,300 บาท  (MEA)

Suntree -10000TL   74,600 บาท  (PEA)

 

Visitors: 54,120