ราคา On Grid Inverter (Growatt)

On Grid Inverter (Growatt)

อินเวอร์เตอร์ออนกริด  ประกัน 60 เดือน

(MEA) ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวง

(PEA)  ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าภูมิภาค

Growatt  3600MTL-10     39,000 บาท (MEA,PEA)

Growatt  4200MTL-10     43,000 บาท (MEA,PEA)

Growatt  5000MTL-10     47,000 บาท (MEA,PEA)

Growatt   10000UE-10     76,000 บาท (PEA)

Growatt   12000UE-10     88,000 บาท (PEA)

Growatt   18000UE-10   122,000 บาท (PEA)

Growatt   20000UE-10   130,000 บาท (PEA)

Visitors: 53,327