อัพเดท ราคาแผ่นล่าสุด
วันที่ 01/08/2566
ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ poly

340W. ราคา 2,990 บาท (Lv)
340w. ราคา 3,250 บาท (SF)
 
 
 
 ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ Mono
       50W. ราคา 1,100 บาท (LV)
       100W. ราคา 1,850 บาท (LV)
       170W. ราคา 2,350 บาท (LV)
       340W. ราคา 3,250 บาท (SF)

385W ราคา 3,890 บาท (shinefar)
410W. ราคา 4,200 บาท (2หน้า) (BQ)

420W. ราคา 4,390 บาท (shinefar)

ื       450W. ราคา 4,590 บาท (LV)

460W ราคา 4,450 บาท (shinefar)
       550W. ราคา 5,250 บาท (LONGI) Tier 1.
       550W. ราคา 4,90 บาท (LV)
550W. ราคา 5,390 บาท ( suntech) Tier 1.

  555W. ราคา 5,390 บาท (JINKO) Tier 1.

Visitors: 73,154