ราคาแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด

 
อัพเดท ราคาแผ่นล่าสุด
วันที่ 01/09/2565
ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ poly
30W. ราคา 980 บาท
330W. ราคา 3,350 บาท
340W. ราคา 3,490 บาท (Lv)
340w. ราคา 3,390 บาท (BQ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ Mono
50W. ราคา 1,100 บาท
100W. ราคา 1,850 บาท
170W. ราคา 2,350 บาท
390W. ราคา 3,990 บาท
410W. ราคา 4,400 บาท
410W. ราคา 4,490 บาท
410W. ราคา 4,690 บาท (2หน้า)
445W. ราคา 4,650 บาท
ื450W. ราคา 4,750 บาท
540W. ราคา 5,800 บาท
550W. ราคา 5,990 บาท
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 63,439