ราคาแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด


อัพเดท ราคาแผ่นล่าสุด
วันที่ 15/05/2565
ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ poly
30W. ราคา 980 บาท
330W. ราคา 3,350 บาท
340W. ราคา 3,480 บาท (Lv)
340w. ราคา 3,390 บาท (BQ)


ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ Mono
50W. ราคา 1,090 บาท
100W. ราคา 1,750 บาท
170W. ราคา 2,250 บาท
390W. ราคา 3,990 บาท
410W. ราคา 4,650 บาท
410W. ราคา 4,590 บาท (2หน้า)
445W. ราคา 4,650 บาท
540W. ราคา 5,700 บาท 
 
Visitors: 59,535