เสาไฟถนน,สนาม Solar Street Light

เสาไฟถนน,สนาม แสงอาทิตย์

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar street light ทำงานโดยแผงโซล่าเซลล์ จะทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในตอนกลางวัน ไฟฟ้านี้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หลังจากนั้นในเวลากลางคืนพลังงานไฟฟ้า

 จากแบตเตอรี่ ที่เก็บไว้จะจ่ายไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า ซึ่งระบบการเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า 

 เป็นไปอย่างอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้าที่นิยมใช้กับระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ นั้น

 นิยมใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED เนื่องจาก หลอด LED นั้นสามารถใช้งานกับ Battery ได้โดยตรง 

ไม่จำเป็นต้องแปลงไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ ให้ไปเป็นไฟฟ้าบ้าน 220V ทำให้การใช้งานง่ายและมีเสถียรภาพสูง

 และหลอดไฟฟฟ้าแบบ LED lamp ในปัจจุบันก็ถูกออกแบบมาให้มีความสว่างสูง ใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ 

หรือ ฟลูออเร้นเซ้น ปกติได้ ทั้งยังประหยัดไฟฟ้ากว่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่า

 

การติดตั้งนั้นขึ้นอยู่กับ การเลือกใช้หลอดไฟฟ้า ขนาดกำลังของหลอดไฟฟ้าที่ใช้ 

 ซึ่งก็จะใช้แผงเซลล์ แสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน ระบบด้านล่างเป็นระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่างๆ 

 นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับออกแบบระบบแสงสว่างโดยใช้ Solarcell ตามความต้องการของลูกค้า

 ออกแบบตามระบบและการใช้งานที่แตกต่างกันไป

Visitors: 68,169