เซตรวมปั๊มชัก

ปั๊มชัก แบบต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์
และแบบต่อใช้กับแบตเตอรี่ 
เพื่อใช้กับเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน
(ดูรายละเอียดตามรูปภาพ)
Visitors: 53,331