รวมราคา ปั๊มน้ำ Pump Handuro ไฮดูโล ทั้งหมด

 
Handuro ไฮดูโล

2200w. Ac/Dc 36Q. 3นิ้ว              
ราคา 20,200 บาท
2200w. Ac/Dc 13Q. 2นิ้ว              
ราคา 21,000 บาท
1500w. Ac/Dc 15Q. 2นิ้ว              
ราคา 16,500 บาท
1500w. 110v. Dc 17Q. 2นิ้ว          
ราคา 11,500 บาท
1500w. 110v. Dc 15.5Q. 2นิ้ว       
ราคา 11,500 บาท

1500w. 110v. Dc 13Q. 2นิ้ว          
ราคา 10,500 บาท
1500w. 110v. Dc 11.5Q. 2นิ้ว       
ราคา 11,500 บาท
 1500w. 110v. Dc 6Q. 1.25นิ้ว       
 ราคา 10,500 บาท
 1100w. 110v. Dc 15Q. 2นิ้ว         
 ราคา  10,000 บาท
 1100w. 110v. Ac/Dc 15Q. 2นิ้ว    
 ราคา  10,500 บาท
 1100w. 110v. Dc 8Q. 1.5นิ้ว        
 ราคา  9,800 บาท
 750w. 110v. Ac/Dc 10Q. 2นิ้ว     
 ราคา 13,000 บาท
 750w. 110v. Dc 14.5Q. 2นิ้ว       
 ราคา 9,800 บาท
 750w. 110v. Dc 13.5Q. 2นิ้ว     
 ราคา 9,500 บาท
 750w. 72v. Dc 11Q. 2นิ้ว     
 ราคา 7,500 บาท
 750w. 72v. Dc 6Q. 2นิ้ว     
 ราคา  8,500 บาท
 750w. 7Q. 1.5นิ้ว. ตัวผอม
 ราคา 8,500 บาท
 750w. 6Q. 1.5นิ้ว ตัวผอม
 ราคา 8,500 บาท
 750w. 3.8Q. 1.25นิ้ว ตัวผอม
 ราคา 8,500 บาท
 600w. 6Q. 1.5นิ้ว ตัวอ้วน
 ราคา 7,300 บาท
 600w. 6Q. 1.25 นิ้ว ตัวอ้วน
 ราคา 7,300 บาท
 600w. ท่อออก 1.5นิ้ว ตัวผอม 
 ราคา 7,300 บาท
 600w. 48v. ท่อออก 1.25นิ้ว ตัวผอม
 ราคา 7,300 บาท
 300w. 24v. ท่อออก 1.25นิ้ว ตัวผอม
 ราคา 6,800 บาท


 Handuro ไฮดูโล (หอยโข่ง)
 1500w. 27Q. ท่อออก 2นิ้ว
 ราคา 9,500 บาท
 750w. 72v. 21Q. ท่อออก 2นิ้ว
 ราคา 8,000 บาท
 550w. 48v. 6Q ท่อออก 1นิ้ว 
 ราคา 6,000 บาท
 
  
 
 
 
 
 
 
Visitors: 64,957