คอนโทรลชาร์จSolar Charge Controller 12vหรือ24v 30A

คอนโทรลชาร์จแบตเตอรี่ Solar Charge Controller มีระบบตั้งปิด เปิด หลอดไฟได้ อัตโนมัติตามแสงแดด
ใช้กับ
แบต 12vหรือ24v กระแสชาร์จ 30A แสดงค่า V จากแผง, Vจากแบตเตอรี่ V,A ไปหลอดไฟ+2
USB
ราคา 1,990บาท 

Visitors: 53,327