เครื่องทำน้ำอุ่นโซล่าเซลล์( Solar water heater)

 

พัดลมโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร 

   พัดลมดีซีโซล่าเซลล์ ถูกออกแบบมาใช้กับระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือต่อตรงจากแหล่งจ่ายไฟดีซี แบตเตอรี่ หรือ เพาว์เวอร์์ซัพพลาย  ถ้าเป็นการนำพัดลมดีซีโซล่าเซลล์ไปต่อใช้ในระบบโซล่าเซลล์แล้วจะทำให้ระบบโซล่าเซลล์ของคุณประหยัดการใช้พลังงานลงไปได้อีกมาก ลดงบประมาณสำหรับระบบโซล่าเซลล์ลงอีกด้วย เพราะไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ลดการสูญเสียของพลังงานในการคอนเวิร์ท convert หรือแปลงไฟ ลดงบประมาณในระบบและยังทำให้ระบบระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้นานขึ้นอีกด้วย 

 

สรุปข้อดีของพัดลมดีซีโซล่าเซลล์
1.ลดงบประมาณการลงทุนของระบบโซล่าเซลล์ลง
2.ลดการสูญเสียพลังงานในการ convert แปลงไฟจาก DC to  AC
3.สามารถเปิดใช้งานได้นานขึ้น เพราะได้ชั่วโมงการทำงานที่นานขึ้นจากแบตเตอรี่ขนาดจุเท่าเดิม และไม่ต้องกลัวอิน

เวอร์เตอร์ร้อนหรือทำงานหนัก


 พัดลมโซล่าเซลล์ DC 12V. มี 2 แบบ

 พัดลม DC 12V. พร้อมแผ่น  ราคา 1,590 บาท

 พัดลม DC 12V. คีบแบต ราคา 890 บาท

 

 
Visitors: 80,255