อินเวอร์เตอร์ไฮบริด รุ่น Kosat

Hybrid Inverter Pure Sine

With Control Charger Mppt 10-40ah

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด รุ่น Kosat

ประกัน 12 เดือน

 

Hybrid Inverter    500w 24v  mppt     8,000 บาท

Hybrid Inverter    800w 24v  mppt     9,000 บาท

Hybrid Inverter 1000w 24v  mppt    10,000 บาท

Hybrid Inverter 1500w 48v  mppt    14,000 บาท

Hybrid Inverter 2000w 48v  mppt    17,500 บาท

 

 

โซล่าเซลล์ระบบ Hybird

 

HYBRID INVERTER คือช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากกระแสไฟจากแผงโซล่า จะป้อนเข้ามาที่โหลดใช้งานได้เลย ก่อนที่จะเข้าไปชาร์ทในแบตเตอรี่ เมื่อโหลดใช้งานน้อยลง จนกระแสไฟจากแผงโซล่าเหลือก็จะค่อยชาร์ทเข้าเก็บในแบตเตอรี่

วิธีนี้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ อีกด้วย

ซึ่งถ้าเป็น OFF GRID INVERTER จะต้องเข้ามาที่แบตก่อน แล้วค่อย แปลงไฟด้วยอินเวอร์เตอร์ ให้เป้นกระแสสลับ

การทำงานของระบบ Hybrid System

กลางวันกินแดด , แดดหมดกินแบต , แบตหมดกินไฟบ้าน

ถ้าไม่มีไฟบ้านก็กลายเป็นระบบ OFF GRID ในตัว

Visitors: 53,327