ระบบกริดไท อินเวอรเตอร 6000วัตต์ 3เฟส(เยอรมัน)

ระบบกริดไท อินเวอรเตอร 6000วัตต์ 3เฟส(เยอรมัน)

 

ใช้ร่วมกับระบบไฟการไฟฟ้า ทำงานนิ่งประสิทธิภาพ98%ผลิตไฟได้เฉลี่ย35หน่วยต่อวัน(ลูกค้าต้องการวันละ30หน่วย)

ลดค่าไฟฟ้าไม่มีปัญหาจุกจิก เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย รีสอร์ท โรงงานโรงแรม

Visitors: 81,338