แบตเตอรี่ แบตลิเธียม 12A - 15A / 3.2V

แบตลิเธียม 12A - 15A / 3.2V

12A/3.2V/7ก้อน ราคา 750 บาท

12A/3.2V/5ก้อน ราคา 550 บาท

15A/3.2V/3ก้อน ราคา 380 บาท

 

Visitors: 63,438