แบตเตอรี่ volta


Battery Deep Cycle (Volta)

แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล รุ่น TURBURA

ประกัน 12 เดือน ใช้งานโซล่าเซลล์ 4-5 ปี

 

ERB1000  Deep Cycle    90A   4,500 บาท

TBL1200  Deep Cycle  100A   5,800 บาท

TBL1500  Deep Cycle  120A   6,500 บาท

TBL1600  Deep Cycle  150A   7,500 บาท

----------------------------------------------------------------------------


Battery Deep Cycle (Volta)

แบตเตอรี่ดีฟไซเคิล รุ่น VINT

ประกัน 12 เดือน ใช้งานโซล่าเซลล์ 6-10 ปี

 

VINT135  Deep Cycle   135A       7,800 บาท

VINT150  Deep Cycle   150A       8,400 บาท

VINT200  Deep Cycle   200A     10,500 บาท

 

Visitors: 53,327