ราคาแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด


ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ poly

10W ราคา 450
20W ราคา 720
50W ราคา 1,450
80W ราคา 1,700
100W ราคา 1,800
120W ราคา 2,000
150W ราคา 2,250
270W ราคา 3,500
330W ราคา 3,800


ราคาแผ่นโมโน mono
165W ราคา 2,400บาท
340w ราคา 4,900บาท
 
 
Visitors: 53,327