อัพเดท ราคาแผ่นล่าสุด
วันที่ 01/02/2566
ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ poly
30W. ราคา 980 บาท (LV)
330W. ราคา 3,350 บาท (LV)
340W. ราคา 3,390 บาท (Lv)
340w. ราคา 3,390 บาท (BQ)
 
 
 
 ราคาแผ่นโซล่าเซลล์ Mono
       50W. ราคา 1,100 บาท (LV)
       100W. ราคา 1,850 บาท (LV)
       170W. ราคา 2,350 บาท (LV)
       340W. ราคา 3,390 บาท (BQ)
390W. ราคา 4,350 บาท (BQ)
       400W. ราคา 4,350 บาท (PYPP)
       410W. ราคา 4,590 บาท (BQ)
       410W. ราคา 4,690 บาท (LV)
       410W. ราคา 4,790 บาท (2หน้า) (BQ)
       445W. ราคา 4,890 บาท (LV)
)
ื       450W. ราคา 4,990 บาท (LV)
       540W. ราคา 5,990 บาท (BQ)
       550W. ราคา 6,090 บาท (LV)
Visitors: 66,787