ระบบออนกริดช่วยลดค่าไฟรายเดือน 10KW

Grid Tie Inverter 10 kw

Grid Tie Inverter เป็น ระบบที่นำโซล่าเซลล์มาใช้กับบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว ใช้ร่วมกันกับไฟบ้าน เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่ใช้ระบบแบตเตอรี่ในระบบ ประกอบด้วย
1.แผงโซล่าเซลล์
2.ตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน Grid Tie Inverter

หลักการทำงานของ Grid Tie Inverter
 
ระบบ นี้จะเริ่มทำงานเมื่อตอนมีแสงแดดมากระทบแผงโซล่าเซลล์และจะหยุดทำงานเมื่อ แสงแดดหมด ระบบนี้จะสามารถลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยเมื่อแสงแดดตกกระทบแผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ถึงจะทำการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์นี้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วถูกส่งต่อไปยังตัวแปลงไฟฟ้า Grid Tie Inverterเพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ Vac โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านใช้กระแสไฟที่ผลิตได้โดยตรงจากระบบโซล่าเซลล์ ก่อน และหากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ (เวลาค่ำ) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านจะใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง

Visitors: 81,840