ระบบออนกริด10กิโลวัตตหนองวัวซอ

ระบบออนกริด10กิโลวัตต แผง250*40แผ่น
อินเวอร์เตอร์.10เค.สามเฟส.

ติดตั้งอุปกรณ์ขายกแผงเพื่อให้ได้มุมและทิศทาง

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด .ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ย7000บาทต่อเดือนโดยประมาณ
สนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าไฟ

Visitors: 81,338