การทำงานของแผงโซล่าเซลล์

การทำงานของแผงโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดปราศจาก มลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้า  จาก National Grid โดยมีหลักการทำงานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงเวลากลางวัน  เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุ พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่ พร้อมๆ กัน ส่วนในช่วงกลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดดจึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้  ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูกจ่ายให้แก่โหลด จึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ ทั้งกลางวันและกลางคืน อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Stand alone เป็นต้น

 

ขั้นตอนการทำงานของโซล่าเซลล์

1. แผงโซล่าเซลล์ รับแสงแดด เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

2. เครื่องควบคุมประจุ (Solar Charge Controller) ทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าเป็น 12V

ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นกระแสตรง สามารถใช้ได้กับุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Load)

3. เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า (DC) ไว้ในแบตเตอรรี่

4. แปลงไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) โดยใช้ตัวแปลงกระแส (Inverter)

ทำให้สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป (AC Load) ได้


กำลังปรับปรุงเว็บไซต์,ปรับเปลี่ยนราคาสินค้า สนใจโทรสอบถามได้เลยค่ะ
 • แผงโซล่าเซลล์ MONO (LV) 450W.

  ราคา 4,100 บาท
 • แผงโซล่าเซลล์ MONO (SF) 460W.

  ราคา 4,450 บาท
 • แผงโซล่าเซลล์ MONO (LV) 550W.

  ราคา 4,990 บาท
 • แผงโซล่าเซลล์ MONO (LONOI) 550W. Tier 1

  ราคา 5,250 บาท
 • แผงโซล่าเซลล์ MONO (SUNTECH) 550W. Tier 1

  ราคา 5,390 บาท
 • แผงโซล่าเซลล์ MONO (๋JINKO) 555W. Tier 1

  ราคา 5,390 บาท
Visitors: 80,255