ปั๊มน้ำ Pump

 ระบบปั๊มน้ำ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar pump )  เป็นระบบสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นการใช้แผง Solar cell ร่วมกับมอเตอร์สูบน้ำเพื่อ ให้สามารถสูบน้ำได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์ สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์   Solar pump นั้นขึ้นอยู่กับ ปริมาณการความต้องการใช้ น้ำต่อวัน ความลึกของบ่อน้ำ และความสูงของ ถังเก็บน้ำ ซึ่งก็จะใช้ปริมาณแผง Solarcell แตกต่างกันไป และปั๊มสูบน้ำที่แตกต่างกัน ดังระบบด้านล่าง สำหรับระบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเราเพื่อการ ออกแบบระบบ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 

 • ปั๊มซัมเมอร์ส PYPP DC 3S 3.5Q 300W. ต่อตรง

  ราคา 5,500 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส PYPP DC 3S 3.6Q 600W. ต่อตรง

  ราคา 6,500 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส PYPP DC 3S 4.2Q 1000W ต่อตรง

  ราคา 7,000 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส MERCURY DC MC3-3.5Q-48V-80M-600W.

  ราคา 6,500 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส MERCURY DC-MC3-5.2Q-110V-75M-750W

  ราคา 7,500 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส MERCURY DC MC4-14.5Q-110V-45M-750W.

  ราคา 7,500 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส MERCURY AC/DC MC4-14.5Q-110V-45M-750W.

  ราคา 10,500 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส MERCURY AC/DC MC4-7.5Q-110V-65M-750W.

  ราคา 10,500 บาท
 • ปั๊มซัมเมอร์ส MERCURY AC/DC MC4-15Q-150V-55M-1100W.

  ราคา 11,000 บาท
 • MERCURY AC/DC MC4-9.5Q-150V-85M-1100W.

  ราคา 11,000 บาท
 • MERCURY AC/DC MC4-7Q-200V-135M-1500W.

  ราคา 11,500 บาท
 • กล่องคอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส DC 24V

  ราคา 3,000 บาท
 • กล่องคอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส DC 48V.

  ราคา 3,500 บาท
 • กล่องคอนโทรลปั๊มซัมเมอร์ส DC 72V.

  ราคา 3,800 บาท
Visitors: 81,336