รวมราคา ปั๊มน้ำ Pump Jodai ซัมเมอร์ส ทั้งหมด

  

Jodai ซัมเมอร์ส

2200w. 21Q. Ac/Dc  Switch + สาย 30 เมตร

ราคา 18,500 บาท

1500w. 20Q. Ac/Dc  Hybrid + สาย 30 เมตร

ราคา 18,800 บาท

1500w. 15Q. Ac/Dc  Switch + สาย 30 เมตร            

 ราคา 16,800 บาท

1500w. 15.5Q. Dc + สาย 30 เมตร

 ราคา 15,200 บา

 1100w. 15Q. Ac/Dc + สาย 30 เมตร

 ราคา 15,800 บาท

 1100w. 15Q. Dc + สาย 30 เมตร

 ราคา 14,200 บาท

 750w. 13Q. Ac/Dc + สาย 30 เมตร

 ราคา 13,800 บาท

 750w. 13Q. Dc + สาย 30 เมตร

 ราคา 12,000 บาท

 750w. 10Q. Ac/Dc + สาย 30 เมตร

 ราคา 13,800 บาท

 750w. 10Q. Dc + สาย 30 เมตร

 ราคา 12,000 บาท

 

 Jodai หอยโข่ง

 2200w. 280v. Dc ท่อออก 3นิ้ว กล่องแยก

  ราคา 15,400 บาท

  1500w. 192v. Dc ท่อออก 3นิ้ว กล่องแยก

  ราคา 11,400 บาท

  1500w. 92v. Dc ท่อออก 2นิ้ว 

  ราคา 12,500 บาท

  1100w. 144v. Dc ท่อออก 2นิ้ว กล่องแยก

  ราคา 10,600 บาท

  750w. 72v. Dc 16Q  กล่องแยก สระว่ายน้ำ

  ราคา 10,850 บาท

  750w. 96v. Dc 20Q ท่อออก 2นิ้ว กล่องแยก

  ราคา 9,200 บาท

  750w. 96v. Dc 3.1Q ท่อออก 1นิ้ว 

  ราคา 9,100 บาท

  550w. 72v.  15Q ท่อออก 1.5นิ้ว

  ราคา 8,200 บาท 

  250w. 2.5Q ท่อออก 1นิ้ว

  ราคา 3,700 บาท

 

 

 

 

 

 

Visitors: 81,840