รวมราคาปั๊มน้ำ Pump Lv , หอยโข่งLv , หอยโข่งSีunwater ทั้งหมด

  

     Lv.

 1500w. 9Q 200v. Ac/Dc ท่อออก 2นิ้ว 

 ราคา 15,000 บาท

 1500w. 17Q 110v. Dc ท่อออก 2นิ้ว

 ราคา 11,000 บาท

 1500w. 13Q 110v. ท่อออก 2นิ้ว

 ราคา 10,000 บาท

 1500w. 9Q 110v. ท่อออก 2นิ้ว

 ราคา 10,000 บาท

 1100w. 13Q 110v. Dc ท่อออก 2นิ้ว

 ราคา 9,500 บาท

 1100w. 3.8Q 72v. Dc ท่อออก 1.25นิ้ว ตัวผอม

 ราคา 9,000 บาท

 750w. 9Q 110v. Ac/Dc ท่อออก 2นิ้ว

 ราคา 12,500 บาท

 750w. 14.5Q 110v. Dc ท่อออก 2นิ้ว

 ราคา 9,000 บาท

 750w. 9Q 96v. Dc ท่อออก 2นิ้ว

 ราคา 8,800 บาท

 750w. 5.2Q 110v. Dc ท่อออก1.5นิ้ว ตัวผอม

 ราคา 8,500 บาท

 600w. 6Q 48v. Dc ท่อออก 1.25นิ้ว

 ราคา 7,000 บาท

 600w. 3.5Q 48v. Dc ท่อออก 1.25นิ้ว ตัวผอม

 ราคา 7,000 บาท

 400w. 3.5Q 48v. Dc ท่อออก 1.25นิ้ว

 ราคา 6,800 บาท

 300w. 3Q 24v. Dc ท่อออก 1.25นิ้ว

 ราคา 6,500 บาท

 

 

     หอยโข่ง Lv.

 1500w. 17Q 110v. Dc ท่อออก 3นิ้ว

 ราคา 10,000 บาท

 

 

    หอยโข่ง Sีunwater

 1500w. 17Q 110v. Dc ท่อออก 3นิ้ว

 ราคา 10,000 บาท

 

      

                      

  

Visitors: 81,341