รวมราคา ปั๊มน้ำ Pump Divo ไดโว่ , ปั๊มบาดาล , ปั๊มจุ่ม ทั้งหมด

     ไดโว่

  750w. 35Q.    3นิ้ว 

 ราคา 5,600 บาท

 750w. 14.5Q. 2นิ้ว 

 ราคา 5,400 บาท

 400w. 11.5Q, 2นิ้ว 
 ราคา 4,900 บาท
 
 280w. 5Q.     1นิ้ว 
  ราคา 4,400 บาท
 
   
 
   ปั๊มบาดาล Dp
 
 1500w. 13Q 110v. ท่อออก 2นิ้ว
 ราคา 10,000 บาท
 750w. 9Q 72v. ท่อออก 2นิ้ว
 ราคา 8,500 บาท
 
 
 
 
 ปั๊มบาดาล Sunwater
 
 750w. 9Q 110v. Ac/Dc
 ราคา 12,500 บาท
 
 
 
  ปั๊มบาดาล Lebovo
  
 1500w. 19Q 300v. Ac/Dc ท่อออก 2นิ้ว
 ราคา 15,000 บาท
 1100w. 6Q  Dc ท่อออก 1.25นิ้ว
 ราคา 9,500 บาท
 
 
  ปั๊มบาดาล Lebozo
 
 750w. 3.5Q 96v. Dc ท่อออก 1นิ้ว
 ราคา 8,000 บาท
 
 
  ปั๊มบาดาล 1 เฟส
 
  600w. 4Q 48v. 60m. ท่อออก 1นิ้ว
 ราคา 6,500 บาท
  500w. 6Q 48v. 40m. ท่อออก 1นิ้ว
 ราคา 6,000 บาท
  400w. 6Q 48v. 35m. ท่อออก 1นิ้ว
 ราคา 5,500 บาท
 
 
  ปั๊มจุ่ม
 
   600w. 24v.
 ราคา 1,800 บาท
   240w. 12v.
 ราคา 1,400 บาท
     
 
 
Visitors: 81,342