เซตรวมปั๊มบาดาล

ชุดปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร/ประปาหมู่บ้าน
-ปั๊ม 1แรงม้า 
-ปั๊ม 1.5 แรงม้า
-ปั๊ม 3 แรงม้า
(ดูรายละเอียดตามรูปภาพ)
Visitors: 53,330