คอนโทรลชาร์จ Solar Charge Controller 12vหรือ24v 40A

คอนโทรลชาร์จแบตเตอรี่ Solar Charge Controller มีระบบตั้งปิด เปิด หลอดไฟได้ อัตโนมัติตามแสงแดด
ใช้กับ
แบต 12vหรือ24v กระแสชาร์จ 40A แสดงค่า V จากแผง, Vจากแบตเตอรี่ V,A ไปหลอดไฟ+4
USB
ราคา 2,550บาท 

Visitors: 53,331