โคมไฟถนนโคมไฟUFOโซล่าเซลล์ ราคาถูก

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 

การทำงานมี 2 โหมด 
1. สว่างในโหมดสแตนบาย เพื่อประหยัดแบตเตอรี่(normal mode)
2. โหมดสว่างเพิ่มขึ้น เมื่อมีคนเดินผ่าน หรือมีวัตถุเคลื่อนผ่าน 
(motion detect mode)
 • โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LV 100W.

  ราคา 1,450 บาท
 • โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LV 200W.

  ราคา 1,850 บาท
 • โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LV 300W.

  ราคา 1,990 บาท
 • โคมถนนโซล่าเซลล์ MODI - 30W

  ราคา 550 บาท
 • โคมถนนโซล่าเซลล์ MODI - 150W.

  ราคา 990 บาท
 • โคมถนนโซล่าเซลล์ MODI - 200W

  ราคา 1,390 บาท
 • โคมถนนโซล่าเซลล์ MODI - 300W.

  ราคา 1,690 บาท
 • UFO MR 110T

  ราคา 1,990 บาท
 • UFO MR 130T

  ราคา 1,290 บาท
 • UFO MR 140T

  ราคา 1,490 บาท
 • UFO MR 170T

  ราคา 1,590 บาท
 • UFO MR 180T

  ราคา 1,690 บาท
 • UFO MR 190T

  ราคา 1,490 บาท
 • UFO MODI 300W.

  ราคา 1,990 บาท
Visitors: 81,341