Solar set ชุดนอนนา


ชุดหลอดไฟโซล่าเซลล์ LED ชุดไฟนอนนา รุ่น GD-8017

ราคา 1,050 บาท
 รายละเอียดสินค้า

ชุดหลอดไฟโซล่าร์เหมาะกับพื้นที่ ที่ไม่สะดวกเดินสายไฟหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง เช่น เรือกสวน ไร่นา หรือแม้กระทั้งพื้นที่ภายใน บ้านที่ไม่ต้องการเดินสายไฟให้เกะกะ อีกทั้งยังเหมาะกับพ่อค้าตามตลาดนัดแผงลอยที่มีการขายของเวลากลางคืน ทั้งยังสามารถใช้ เพื่อให้แสงสว่างในการตั้งแคมป์เดินป่าได้ นอกจากจะมีหลอดไฟ LED ให้แสงสว่างถึง 3 หลอดแล้ว ตัวกล่องเก็บแบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานเป็นไฟฉายได้ อีกทั้งยังมี port usb สำหรับชาร์จโทรศัพท์ได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้นานถึง 5-10 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนหลอดที่เปิด และใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 10 ชั่วโมง (ขณะชาร์จไฟสีแดงจะกระพริบ เมื่อเเบตเตอรี่เต็มแล้วจะแสดงไฟเขียวตลอด) ข้อมูลทั่วไป ✅ แผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3.5W 9V มีสายไฟยาว 2.85 เมตร ✅ หลอดไฟ LED ขนาด 3W6V จำนวน 3 หลอด แต่ละหลอดมีสายยาว 3 เมตร ✅ สายไฟสำหรับชาร์จกับไฟบ้าน ✅ สาย USB สำหรับใช้กับ port USB ด้านหลังกล่องเก็บแบตเตอรี่ ✅ กล่องเก็บแบตเตอรี่ ด้านหน้ากล่องเป็นไฟฉาย ✅ ด้านหลังกล่องเป็นสวิทช์เปิด-ปิด ไฟฉาย , มี port USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ , มีขั้วเสียบสำหรับชาร์จไฟจากแผงโซล่าร์เซลล์ ✅ มีขั้วเสียบสำหรับชาร์จไฟจากไฟบ้าน , มีหลอดไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

  • ชุดนอนนาพกพา

    ราคา 1,990 บาท
Visitors: 80,255