ตู้คอนซูเมอร์

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต หรือเรียกสั้นๆว่า ตู้คอนซูมเมอร์ คือตู้ที่ใช้สำหรับรวบรวมอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารหรือพื้นที่ขนาดเล็กเช่นในห้องพักและในบ้าน นิยมใช้สำหรับไฟ1เฟสเท่านั้น (ในอาคารขนาดกลางและใหญ่จะอาจจะมีตู้คอนซูมเมอร์หลายใบ ทุกๆใบอาจจะถูกควบคุมด้วยตู้โหลดเซ็นเตอร์ซึ่งสามารถใช้กับไฟ3เฟสอีกที) อุปกรณ์ที่นิยมใช้ใส่ในตู้คอนซูมเมอร์กันได้แก่ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB), อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (RCD: RCBO, RCCB), และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ประเภทของตู้คอนซูมเมอร์ที่เห็นกันทั่วไปมี2แบบได้แก่แบบปลั๊กออน (Plug-on) และแบบรางปีกนก (DIN-Rial) พื้นที่ในการติดตั้งควรเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและห่างไกลจากความชื้นและน้ำ สามารถติดได้ทั้งแบบรวมไว้ในพื้นที่กลางที่เดียวในอาคารเช่นในตู้ไฟฟ้า หรือจะแยกไว้ในแต่ละห้องเพื่อความสะดวกในการควบคุมก็ได้


Visitors: 78,739